برچسب: محیط درمانی

محیط درمانی

محیط درمانی

محیط درمانی محیط درمانی و اتاقی که مداخله در آنجا انجام می شود بایستی اتاقی کاملاً اختصاصی باشد و برای موارد دیگر مورد استفاده قرار نگیرد. این فضا باید از نظر درجه حرارت، روشنایی محیط، تهویه و نیز داشتن پنجره و چشم انداز مناسب مشکلی نداشته باشد. پوشش کف نیز باید مورد توجه باشد. با […]

مطالعه بیشتر
error: