برچسب: مادر و کودک

بازی آواز خواندن مادر و کودک

بازی آواز خواندن مادر و کودک

بازی آواز خواندن مادر و کودک آنچه تحقیقات درباره بازی آواز خواندن مادر و کودک می گوید: چندان نگران کلمه هایی که در آواز یا ترانه به کار می برید، نباشید. آنچه مهم است، لذت بردن از آواز خواندن است. همیشه و همه زمان وقت خوبی برای آواز خواندن برای کودک است. ترانه را به […]

مطالعه بیشتر
error: