برچسب: لحن صدا و حالت چهره

 بازی به...به... چه خوشمزه

بازی به…به… چه خوشمزه

 بازی به…به… چه خوشمزه آنچه تحقیقات درباره بازی به…به… چه خوشمزه می گوید: لحن صدا و حالت های چهره بیش از کلمات درک می شوند. آموزش احساسی با همۀ قلمروهای یادگیری مرتبط است. در هنگام آماده کردن غذا یا خوراکی، با خواندن شعر زیر مهارت های زبانی کودکتان را تقویت کنید: وقت پیدا کردن شیر […]

مطالعه بیشتر
error: