برچسب: قصه گویی

قصه گویی

قصه گویی

قصه گویی از زمان های بسیار قدیم قصه ها به استفاده از تخیلات، خلاقیت و رؤیاهای افراد قلب انسان را به تصرف خود در آورده است. داستان را می توان شنید، خواند، دید و یا بازی کرد و این انعطاف بسیار شدید قصه ها را نشان می دهد. تمامی شیوه های قصه گویی نیازمند این […]

مطالعه بیشتر
error: