برچسب: شیرک

بازی سایه ها

بازی سایه ها

بازی سایه ها انچه تحقیقات درباره بازی سایه ها می گوید: نرون های بینایی از حدود دو ماهگی شروع به شکل گیری می کنند. بازی سایه ها به تحریک کردن دید نوزاد در ایجاد اتصالات بینایی کمک خواهد کرد. اطفال چند بار در طول شب بیدار می شوند، از این رو خوب است چیزهایی دورو […]

مطالعه بیشتر
error: