برچسب: روانشناسی کودک سامی تویز

بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند تمامی مدل های بازی درمانی تا حدودی معطوف به هدف هستند، این هدف عبارت است از انجام بازی توسط کودک و درمانگر به منظور حل مواردی که برای کودک ایجاد مشکل کرده اند. مواردی مانند انتخاب اسباب بازی ها بوسیله درمانگر، سن و شخصیت درمانگر، تماماً اجزایی هستند که نشان می دهد […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده بازی درمانی هدایت نشده بر اساس مدل درمانی راجرز که اکسلاین از آن به عنوان مدل هدایت نشده بازی درمانی استفاده می کرد، گرفته شده است. ویلسون، کندریگ و رایان(۱۹۹۲) مرکز ثقل و نقطه اصلی روان درمانی راجرز را اتکاء به این اصل می دانند که در درون افراد غریزه ای […]

مطالعه بیشتر
روش های مختلف بازی درمانی

روش های مختلف بازی درمانی

روش های مختلف بازی درمانی روش های گوناگونی برای انجام بازی درمانی وجود دارد. انتخاب این روش ها به زمینه ای که مداخله در آن صورت می پذیرد و نیز دیدگاه حرفه ای و نظری درمانگر و نیازهای کودک وابسته است. در این بخش سه مدل مداخلات بازی درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. بازی […]

مطالعه بیشتر
لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان

لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان

لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان بازی جزء لاینفک زندگی کودکان است. لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان به میزانی آشکار است که گاه وجود آن به علت حضور همیشگی اش فراموش می شود. بازی در زندگی بزرگسالان نیز تأثیر بسزایی دارد و خستگی های ناشی از فعالیت و کار روزانه را از […]

مطالعه بیشتر
جایگاه بازی در رشد کودکان

جایگاه بازی در رشد کودکان

جایگاه بازی در رشد کودکان تحقیقات نشان داده است که چهار سال اول زندگی، دوره مهمی در رشد کودکان است و در شکل گیری شخصیت ویژگی های بدنی او نیز دوران مهمی بشمار می رود که می توان به جایگاه بازی در رشد کودکان در این سنین نگاهی خاص داشت. فرد در این سن مستعد […]

مطالعه بیشتر
بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی

بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی

بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی توسط هوی زینگا در کتاب تاریخی خود یعنی “انسان بازیگر یا همو لودنس” مورد استفاده قرار گرفته شد. وی ویژگیهای رسمی بازی را جمع بست و آن را به عنوان فعالیتی آزاد در نظر گرفت. فعالیتی که خارج از زندگی عادی […]

مطالعه بیشتر
1 4 5
error: