برچسب: روانشناسی کودکان

بازی انگشتم اینجاست

بازی انگشتم اینجاست

بازی انگشتم اینجاست آنچه تحقیقات درباره بازی انگشتم اینجاست می گوید: جلو بردن دست برای گرفتن چیزها، به مغز کمک می کند تا هماهنگی بین دست و چم را تحول بخشد. این بازی دست ها و انگشتان کودک را تقویت می کند و مهارت های ردیابی او را تکامل می بخشد.   به نکات زیر […]

مطالعه بیشتر
بازی کجا رفت ؟

بازی کجا رفت ؟

بازی کجا رفت ؟ آنچه تحقیقات درباره بازی کجا رفت می گوید: نرون های بینایی در طول نخستین ماه های زندگی شکل می گیرند. فعالیت هایی که دید نوزاد را تحریک می کنند، ضامن رشد مناسب بینایی هستند.   این بازی را بیشتر وقت ها انجام بدهید، زیرا به رشد مغز نوزادتان کمک می کند. […]

مطالعه بیشتر
روش های مختلف بازی درمانی

روش های مختلف بازی درمانی

روش های مختلف بازی درمانی روش های گوناگونی برای انجام بازی درمانی وجود دارد. انتخاب این روش ها به زمینه ای که مداخله در آن صورت می پذیرد و نیز دیدگاه حرفه ای و نظری درمانگر و نیازهای کودک وابسته است. در این بخش سه مدل مداخلات بازی درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. بازی […]

مطالعه بیشتر
تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی از مرحله شروع تا تکامل نهایی پنج گام را طی می کند: بازی مشاهده ای : کودک فقط شاهد بازی دیگران است، و در جریان بازی دخالتی نمی کند. بازی انفرادی : کودک به صورت مستقل و جدای از دیگران بازی می کند […]

مطالعه بیشتر
بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی بازی تجربه اصلی کودک برای ادراک جهان پیرامون است و جایگاه وی در جهان را مشخص می کند. سوزان ایزاکز در مورد اینکه بازی چیست و تعاریف بازی می گوید: بازی زندگی کودک است و وسیله ای است که با استفاده از آن جهانی را که در آن زندگی می کند […]

مطالعه بیشتر
error: