برچسب: رشد کودک 15 تا 18ماهه

هر چیزی می تواند حرف بزند

هر چیزی می تواند حرف بزند

هر چیزی می تواند حرف بزند آنچه تحقیقات درباره بازی هر چیزی می تواند حرف بزند می گوید: آرام و شمرده حرف بزنید تا کودک بتواند کلمه ها را به طور جداگانه تشخیص بدهد. تأکید یا تکرر کردن یک کلمه نیز مفید است. این، بازی سرگرم کننده ای برای تکامل بخشیدن به مهارت های زبانی […]

مطالعه بیشتر
error: