برچسب: دالی موشه

بازی دالی موشه با عروسک

بازی دالی موشه با عروسک

بازی دالی موشه با عروسک آنچه تحقیقات درباره بازی دالی موشه با عروسک می گوید: با هر بازی دالی موشه و نمایش با عروسک، هزاران ارتباط بین سلول های مغز تشکیل یا تقویت می شود. این بازی ها اتصال های پیچیده ای را که تا پایان عمر باقی می ماند، متحول تر می سازد. ایجاد […]

مطالعه بیشتر
error: