برچسب: دالی موشه بازی

دالی موشه بازی

دالی موشه بازی

دالی موشه بازی آنچه تحقیقات درباره بازی دالی موشه بازی می گوید: با هر بار بازی دالی موشه، هزاران اتصال در میان سلول های مغزی کودک تشکیل یا تقویت می شود و مفهوم پیچیدگی بیشتری به جریان حساس مغز، که معمولاً تا پایان عمر برقرار است، می بخشد. دالی موشه بازی نه تنها برای کودکتان […]

مطالعه بیشتر
error: