برچسب: خواندن قصه برای کودکان

خواندن قصه برای کودکان

خواندن قصه برای کودکان

خواندن قصه برای کودکان آنچه تحقیقات درباره بازی خواندن قصه برای کودکان می گوید: خواندن کتاب با صدای بلندبرای کودکان، قدرت تخیل آنها را تحریک می کند و دانش جهانی آنها را بسط می دهد. این کار مهارت زبانی و شنیداری را تکامل می بخشد و کودکان را برای درک کلمه های کتاب، اماده می […]

مطالعه بیشتر
error: