برچسب: بلوک ها

بازی ابتدایی با بلوک ها

بازی ابتدایی با بلوک ها

بازی ابتدایی با بلوک ها آنچه تحقیقات درباره بازی ابتدایی با بلوک ها می گوید: مهارت های کوچک و بزرگ حرکتی، به طور مستقل تکامل می یابند؛ اگر چه بیان فیزیکی یکسانی را می طلبند. اگر کودکی در یک هفته، تلاش بسیاری را صرف مهارت های بزرگ حرکتی کند، فرصت کافی برای تقویت مهارت های […]

مطالعه بیشتر
error: