برچسب: بازی یک، دو

بازی یک، دو

بازی یک، دو

بازی یک، دو آنچه تحقیقات درباره بازی یک، دو می گوید: کودکان برای رشد مغز و جسم، باید”لمس کردن” را تجربه کنند. این تجربه ها مانند مواد مغذی و ویتامین ها حیاتی هستند. کودکتان از واکنش نشان دادن نسبت به نوازش دست شما و صدایتان لذت خواهد برد. در حالی که دست کودکتان را گرفته […]

مطالعه بیشتر
error: