برچسب: بازی کف زدن- بازی کودکان بیست ویک تا بیست و چهار ماهگی

بازی کف زدن

بازی کف زدن- بازی کودکان بیست ویک تا بیست و چهار ماهگی

بازی کف زدن آنچه تحقیقات درباره بازی کف زدن می گوید: یک کودک قبل از اینکه بتواند در زبان، پردازش کند، می تواند این کار را در موسیقی انجام دهد. تجربه های زود هنگام در موسیقی، استدلال فضایی. مادی و یادگیری مفاهیم ریاضی را افزایش می دهد. وقتی که کودکان حرکت های تند و کند […]

مطالعه بیشتر
error: