برچسب: بازی کشف کتاب ها

بازی کشف کتاب ها

بازی کشف کتاب ها

بازی کشف کتاب ها آنچه تحقیقات درباره بازی کشف کتاب ها می گوید: دنیای زبان، در رحم، جایی که جنین به طور مداوم صدای مادرش را می شنود، آغاز می شود. با صدای بلند خواندن، هدیه فوق العاده ای است که می توانید به فرزندتان بدهید. کودکان به شکل کتاب، تصاویر، ورق زدن، نگه داشتن […]

مطالعه بیشتر
error: