برچسب: بازی چشمک زدن

بازی چشمک زدن

بازی چشمک زدن

بازی چشمک زدن آنچه تحقیقات درباره بازی چشمک زدن می گوید: علاقه طبیعی شدید نسبت به موسیقی، بلافاصله پس از تولد نمودار می شود. نوزادان دارای ژن ها و سیناپس های بسیار فراوانی هستند که بلافاصله آنها را آمادۀ یادگیری موسیقی می کند. موسیقی ریتم زبان را سازمان می دهد.. کودکتان را رو به خودتان […]

مطالعه بیشتر
error: