برچسب: بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان آنچه تحقیقات درباره بازی پدر، مادر و عمو جان می گوید: یک رابطه عاطفی قوی، با تحت تأثیر قرار دادن سیستم های زیستی، اضطراب را کاهش می دهد. در این زمینه بازی وانمود کنید که طفل را به زمین می اندازید. اعتماد او به شما، به هر ترسی غالب […]

مطالعه بیشتر
error: