برچسب: بازی هوایی

بازی هوایی

بازی هوایی

بازی هوایی آنچه تجقیقات درباره بازی هوایی می گوید: در آغوش گرفتن و نوازش کردن طفل، مغز او را تحریک خواهد کرد. در اثر این تحریک، هورمون های لازم برای رشد کودک، ترشح می شود. حرکت همراه با موسیقی، هر دو طرف مغز را تحریک می کند. در بازی هوایی کودکتان را بغل کنید و […]

مطالعه بیشتر
error: