برچسب: بازی های خواندنی

بازی های خواندنی

بازی های خواندنی

بازی های خواندنی آنچه تحقیقات درباره بازی های خواندنی می گوید: خواندن کتاب یا قصه گفتن برای کودک، مغز او را تکامل می بخشد. او را تشوق می کند که کتاب ها را با آنچه که بیش از هز چیز دوست دارد-صدا و نزدیکی شما- مرتبط بداند. راه های بسیاری وجود دارد که بتواند عشق […]

مطالعه بیشتر
error: