برچسب: بازی نه تا دوازده ماهگی

بازی چهرۀ شاد

بازی چهرۀ شاد

بازی چهرۀ شاد آنچه تحقیقات درباره بازی چهرۀ شاد می گوید: کودکان، داستان هایی را که احساسات عمیق آنها را برانگیخته باشد، بهتر به یاد می آورند. کودکتان را تشویق کنید که احساساتش را با گفتن یا شنیدن داستان ابراز کند. تصاویر کودکانه شاد و خنده رو را از مجله ها جدا کنید. تصاویر رنگی […]

مطالعه بیشتر
error: