برچسب: بازی نخودفرنگی و هویج

بازی نخودفرنگی و هویج

بازی نخودفرنگی و هویج

بازی نخودفرنگی و هویج آنچه تحقیقات درباره بازی نخود و هویج می گوید: تمرین هماهنگی دست با چشم، اتصالات مغزی را تقویت خواهد کرد. نوزادان از غذا خوردن با کمک انگشت هایشان لذت می برند. در واقع، این کار گام مهمی در تکامل بخشیدن به مهارت های کوچک حرکتی محسوب می شود. وقتی که کودکان […]

مطالعه بیشتر
error: