برچسب: بازی می توانی پیدایم کنی؟

بازی میتوانی پیدایم کنی؟

بازی می توانی پیدایم کنی؟

بازی می توانی پیدایم کنی؟ آنچه تحقیقات درباره بازی می توانی پیدایم کنی؟ می گوید: از لحظه تولد نوزاد، هر تجربه، اتصالات عصبی را که عامل تکامل و رشد هستند، می سازد. این بازی محبوب کودکان است. یک حیوان عروسکی دلخواه را بردارید. در حالی که کوچولویتان تماشا می کند، حیوان را پنهان کنید. شعر […]

مطالعه بیشتر
error: