برچسب: بازی موسیقی

بازی موسیقی

بازی موسیقی

بازی موسیقی آنچه تحقیقات درباره بازی موسیقی می گوید جریان های مغزی مورد استفاده برای ریاضیات در کودکان، با گوش کردن به موسیقی کلاسیک تقویت می شود. گوش کردن به موسیقی همچنین الگوهای فطری مغزی را که برای وظایف استدلالی پیچیده به کار می رود، افزایش می دهد. حرکت های موزون با موسیقی می تواند […]

مطالعه بیشتر
بازی موسیقی آرامش بخش

بازی موسیقی آرامش بخش

بازی موسیقی آرامش بخش آنچه تجقیقات درباره بازی موسیقی آرامش بخش می گوید نوزادان به دلیل شرایط قرار گرفتنشان در رحم و عادت کردن به ریتم، صدا و حرکت، نسبت به موسیقی واکنش طبیعی نشان می دهند.   حتی نوزادان کوچک هم ممکن است باشنیدن موسیقی آشنا ، آرام شوند. یک ضبط صوت کوچک در […]

مطالعه بیشتر
error: