برچسب: بازی موازی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی از مرحله شروع تا تکامل نهایی پنج گام را طی می کند: بازی مشاهده ای : کودک فقط شاهد بازی دیگران است، و در جریان بازی دخالتی نمی کند. بازی انفرادی : کودک به صورت مستقل و جدای از دیگران بازی می کند […]

مطالعه بیشتر
error: