برچسب: بازی لمس کردن

بازی لمس کردن

بازی لمس کردن

بازی لمس کردن آنچه تحقیقات درباره بازی لمس کردن می گوید: لمس کردن، فعل و انفعال شبکۀ سلول های مغزی کودکان را توسعه می بخشد و به آنها آرامش خاطر می دهد. بازی هایی که هماهنگی دست و چشم را می طلبند، برای کودکتان اهمیت دارند؛ زیرا به توسعه ارتباط در مغز آنها کمک می […]

مطالعه بیشتر
error: