برچسب: بازی غلتاندن توپ

بازی غلتاندن توپ

بازی غلتاندن توپ

بازی غلتاندن توپ آنچه تحقیقات درباره بازی غلتاندن توپ می گوید: هر حرکت تازه ای باید چندین بار تکرار شود تا جریان های عصبی را که از نواحی فکری مغز به قشر جنبشی و از آنجا به اعصاب مرتبط با عضلات می رسد، تقویت کند. شما می توانید مهارت های جنبشی فرزندتان را با غلتاندن […]

مطالعه بیشتر
error: