برچسب: بازی ضرب آهنگ

بازی ضرب آهنگ

بازی ضرب آهنگ

بازی ضرب آهنگ آنچه تحقیقات درباره بازی ضرب آهنگ می گوید: یک کودک برای اینکه مغزش رشد کند و شکوفا شود، نیاز دارد که دوستش بدارند، او را بغل کنند، با وی صحبت کنند، برایش کتاب بخوانند و به او اجازۀ کشف کردن بدهند. این بازی به طفل کمک می کند تا ریتم را احساس […]

مطالعه بیشتر
error: