برچسب: بازی دوباره بگو

بازی دوباره بگو

بازی دوباره بگو

بازی دوباره بگو آنچه تحقیقات درباره بازی دوباره بگو می گوید: حرف زدن با کودکان، گسترش فرهنگ زبانی خوب در آینده  را تضمین می کند. تقلید،یک مهارت طبیعی است که کودکان از آن برخوردارند. کلمه ای را بیان کنید و کودکتان را تشویق کنید که از شما تقلید کند. کلمه هایی را انتخاب کنید که […]

مطالعه بیشتر
error: