برچسب: بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی)

بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی)

بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی)

بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی) اوکانر(۱۹۹۹) شیوه ای به نام بازی درمانی ساخت دار گروهی اکوسیستمی معرفی کرده که شامل: جنبه های اجتماعی، جسمی، عاطفی، رفتاری و شناختی مشکلات کودک است. عملکرد اولیه گروه عبارت است از بهبودی تعامل اجتماعی کودک با گروه همسالان. وضعیتی که در آن اعضای گروه همدیگر را ملاقات می کنند، […]

مطالعه بیشتر
error: