برچسب: بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند تمامی مدل های بازی درمانی تا حدودی معطوف به هدف هستند، این هدف عبارت است از انجام بازی توسط کودک و درمانگر به منظور حل مواردی که برای کودک ایجاد مشکل کرده اند. مواردی مانند انتخاب اسباب بازی ها بوسیله درمانگر، سن و شخصیت درمانگر، تماماً اجزایی هستند که نشان می دهد […]

مطالعه بیشتر
error: