برچسب: بازی درمانی به شیوه گفتاری

بازی درمانی به شیوه گفتاری

بازی درمانی به شیوه گفتاری

بازی درمانی به شیوه گفتاری فرایند قصه سازی و بیان تجارب به شیوه گفتاری مورد استفاده قرار گرفته شده است. لوی(۲۰۰۲) نشان دادن هویت گفتاری را به عنوان یکی از اصول و پایه های بازی درمانی می داند. علت این امر این است که این فرایند کودک و درمانگر را قادر می سازد ارتباطات را […]

مطالعه بیشتر
error: