برچسب: بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری مدل ساخت دار (هدایتی) با همکاری بین کودک و درمانگر است، در این روش رشد هویت، بر اساس قصه هایی که درمانگر و کودک برای یکدیگر تعریف می کنند و یا قصه هایی که افراد دیگر برای کودک و درمانگر تعریف می کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بازی […]

مطالعه بیشتر
error: