برچسب: بازی درمانی به شیوه فیلیال

بازی درمانی به شیوه فیلیال

بازی درمانی به شیوه فیلیال

بازی درمانی به شیوه فیلیال این شیوه مداخله روشی کوتاه مدت است، و ترکیبی از بازی درمانی و خانواده درمانی است. درمانگر خانواده را آموزش می دهد و بر فعالیت آنان نظارت می کند، و والدین جلسات بازی درمانی کودک محور را با فرزندان خود تشکیل می دهند. اغلب این جلسات در خانه و بدون […]

مطالعه بیشتر
error: