برچسب: بازی خرگوش کوچولو

بازی خرگوش کوچولو

بازی خرگوش کوچولو

بازی خرگوش کوچولو آنچه تحقیقات درباره بازی خرگوش کوچولو می گوید: دایرۀ واژگان یک فرد بزرگسال، عموماً با گفتار شنیده شده در سه سال نخست، تعیین می شود. کودکان شعرهای همراه با حرکت را دوست دارند. اگر کودک اسباب بازی دلخواهی دارد، شعری از خودتان برای آن بسازید. با خواندن شعر زیر و انجام دادن […]

مطالعه بیشتر
error: