برچسب: بازی حرکت دادن کودک

بازی حرکت دادن کودک

بازی حرکت دادن کودک

بازی حرکت دادن کودک انچه تحقیقات درباره بازی حرکت دادن کودک می گوید: موسیقی، بر استدلال فضایی و مادی و توانایی مرتب کردن تصاویر در هم ریخته، تأثیر مثبت دارد. این گونه استدلال ها، اساس ریاضیات،مهندسی و سایر رشته ها تشکیل می دهد. لالایی یا آواز بخوانید. از حرکت عقب و جلو رفتن استفاده کنیدتا […]

مطالعه بیشتر
error: