برچسب: بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن آنچه تحقیقات درباره بازی به من نگاه کن می گوید: تجربه های احساسی و تأثیرات متقابل اجتماعی با بزرگسالان آشنا و قابل اعتماد، به رشد توانایی های فکری کودکتان کمک خواهد کرد. بازی به من نگاه کن کودک را نسبت به خودش و توانایی هایش آگاه تر خواهد ساخت. همراه […]

مطالعه بیشتر
error: