برچسب: بازی با آینه

بازی با آینه

بازی با آینه

بازی با آینه آنچه تحقیقات درباره بازی با آینه می گوید: از آنجایی که نرون های بینایی از شن خیلی پایین شروع به شکل گیری می کنند، کودکان نیاز به تجربه هایی دارند که بینایی آنها را تحریک کند. نگاه کردن در آینه خیلی کیف دارد و موجب می شود کودکتان از نگاهی دیگر، خود […]

مطالعه بیشتر
error: