برچسب: بازی اسباب بازی کجاست؟

بازی کجا رفت؟

بازی اسباب بازی کجاست ؟

بازی اسباب بازی کجاست ؟ آنچه تحقیقات درباره ” بازی اسباب بازی کجاست “ می گوید: تجربه هایی که در ماههای نخست زندگی یک نوزاد رخ می دهد، تأثیر قطعی در ساختمان مغز و توان مغزی او در آینده دارد. شما با حرکت دادن اسباب بازی ها در دیدرس کودکتان، کنجکاوی او را تحریک خواهید […]

مطالعه بیشتر
error: