برچسب: بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم آنچه تحقیقات درباره بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم می گوید بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم، هر چه یک طفل را بیشتر بغل کنند، نوازش کنند و در آغوش بگیرند، وقتی که بزرگتر شد، احساس امنیت و استقلال بیشتری خواهد کرد. این بازی رابطه میان […]

مطالعه بیشتر
error: