برچسب: اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی

اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی

اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی

اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی را می توان به صورت زیر بیان کرد: تعیین سطح عملکرد عمومی کودک از طریق مقایسه روشهای بازی تحت شرایط متفاوتی که برای او ایجاد می شوند. لازم است که این شرایط مطابق با استانداردهای موجود باشند. به عنوان مثال با استفاده از […]

مطالعه بیشتر
error: