دسته: محیط و وسایل مورد نیاز برای بازی درمانی

محیط درمانی

محیط درمانی

محیط درمانی محیط درمانی و اتاقی که مداخله در آنجا انجام می شود بایستی اتاقی کاملاً اختصاصی باشد و برای موارد دیگر مورد استفاده قرار نگیرد. این فضا باید از نظر درجه حرارت، روشنایی محیط، تهویه و نیز داشتن پنجره و چشم انداز مناسب مشکلی نداشته باشد. پوشش کف نیز باید مورد توجه باشد. با […]

مطالعه بیشتر
قصه گویی

قصه گویی

قصه گویی از زمان های بسیار قدیم قصه ها به استفاده از تخیلات، خلاقیت و رؤیاهای افراد قلب انسان را به تصرف خود در آورده است. داستان را می توان شنید، خواند، دید و یا بازی کرد و این انعطاف بسیار شدید قصه ها را نشان می دهد. تمامی شیوه های قصه گویی نیازمند این […]

مطالعه بیشتر
ابزارها و مواد مورد استفاده در بازی درمانی

ابزارها و مواد مورد استفاده در بازی درمانی

ابزارها و مواد مورد استفاده در بازی درمانی با افزایش بیش از اندازه اسباب بازی ها و وسایل بازی،انتخاب ابزارها و مواد مورد استفاده در بازی درمانی با توجه به بودجه در نظر گرفته برای اتاق بازی درمانی معمولاً دشوار است. در هر حال در نظرگیری موارد زیر می تواند مهم باشد: آیا بودجه در […]

مطالعه بیشتر
error: