دسته: تعاریف و روش های بازی درمانی کودک

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی نخستین بار توسط مروستی(۱۹۸۹) توضیح داده شد. به اعتقاد وی این روش قادر خواهد بود که کودک را در وضعیتی قرار دهد که تضادهای درونی، آرزوها، رؤیاها و ادراک خود از دنیا را منعکس کند. در این روش و بدین منظور […]

مطالعه بیشتر
اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی

اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی

اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی اهداف موجود در بازی درمانی تشخیصی را می توان به صورت زیر بیان کرد: تعیین سطح عملکرد عمومی کودک از طریق مقایسه روشهای بازی تحت شرایط متفاوتی که برای او ایجاد می شوند. لازم است که این شرایط مطابق با استانداردهای موجود باشند. به عنوان مثال با استفاده از […]

مطالعه بیشتر
فرایند پژوهش در بازی درمانی

بازی درمانی به عنوان یک تخصص

بازی درمانی به عنوان یک تخصص نیاز به دریافت خدمات بازی درمانی به عنوان یک تخصص در حیطه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی در حال افزایش است، و اهمیت حمایت جامعه در برابر کیفیت خدمات دریافتی از جانب متخصصان مشخص تر شده است. برای تقویت این خدمات مورد نیاز روش های گوناگونی وجود دارد. از […]

مطالعه بیشتر
نمونه ای از پژوهشی ساده در بازی درمانی با استفاده از روش ترکیبی

پژوهشی ساده در بازی درمانی با استفاده از روش ترکیبی

پژوهشی ساده در بازی درمانی با استفاده از روش ترکیبی در مطلبی که در ادامه در مورد پژوهشی ساده در بازی درمانی با استفاده از روش ترکیبی توضیح خواهیم داد که چگونه با بازی درمانی مراجع را تحت درمان قرار می دهیم. مراجع متولد ۱۳۶۴ است. وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده متوسط به پائین می باشد. […]

مطالعه بیشتر
فرایند پژوهش در بازی درمانی

فرایند پژوهش در بازی درمانی

فرایند پژوهش در بازی درمانی پژوهش با انتخاب یک موضوع و یا زمینه از تحقیق که برای فرد پژوهشگر جالب بوده است آغاز می شود. این فعالیت با یک سؤال مشخص و گاه مبهم شروع می شود. این سؤال سؤالی پژوهشی است و اغلب با چرا، چگونه و چه هنگام یک اتفاق خاص پدید خواهد […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی به شیوه گفتاری

بازی درمانی به شیوه گفتاری

بازی درمانی به شیوه گفتاری فرایند قصه سازی و بیان تجارب به شیوه گفتاری مورد استفاده قرار گرفته شده است. لوی(۲۰۰۲) نشان دادن هویت گفتاری را به عنوان یکی از اصول و پایه های بازی درمانی می داند. علت این امر این است که این فرایند کودک و درمانگر را قادر می سازد ارتباطات را […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری مدل ساخت دار (هدایتی) با همکاری بین کودک و درمانگر است، در این روش رشد هویت، بر اساس قصه هایی که درمانگر و کودک برای یکدیگر تعریف می کنند و یا قصه هایی که افراد دیگر برای کودک و درمانگر تعریف می کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بازی […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی به شیوه فیلیال

بازی درمانی به شیوه فیلیال

بازی درمانی به شیوه فیلیال این شیوه مداخله روشی کوتاه مدت است، و ترکیبی از بازی درمانی و خانواده درمانی است. درمانگر خانواده را آموزش می دهد و بر فعالیت آنان نظارت می کند، و والدین جلسات بازی درمانی کودک محور را با فرزندان خود تشکیل می دهند. اغلب این جلسات در خانه و بدون […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی)

بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی)

بازی درمانی گروهی ساخت دار(هدایتی) اوکانر(۱۹۹۹) شیوه ای به نام بازی درمانی ساخت دار گروهی اکوسیستمی معرفی کرده که شامل: جنبه های اجتماعی، جسمی، عاطفی، رفتاری و شناختی مشکلات کودک است. عملکرد اولیه گروه عبارت است از بهبودی تعامل اجتماعی کودک با گروه همسالان. وضعیتی که در آن اعضای گروه همدیگر را ملاقات می کنند، […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی رفتاری شناختی

بازی درمانی رفتاری شناختی

بازی درمانی رفتاری شناختی کنل(۱۹۹۵) بازی درمانی رفتاری شناختی، را به عنوان هماهنگ سازی مداخلات رفتاری و شناختی در پارادایم بازی درمانی تعریف می کند. این فرایند چارچوب نظری مبتنی بر اصول رفتاری شناختی در درون یک مدل رشدی ایجاد می کند. چارچوب نظری شناخت درمانی بر اساس مدل شناختی اختلالات عاطفی است. این مدل […]

مطالعه بیشتر
1 2
error: