دسته: بازی و تعاریف بازی

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان توانایی برقراری ارتباطات احساسی و ابراز عقاید و خواسته ها و نشان دادن واکنش های عاطفی و رفتاری از طریق شیوه های غیر کلامی در انسان ذاتی است. کودکان نیز نسبت به حالات و رفتار یکدیگر آگاهی زیادی دارند. به این دلیل است که روانشناسان […]

مطالعه بیشتر

جنبه های رشدی بازی

جنبه های رشدی بازی هر چند برای بروز جنبه های رشدی بازی کودک سن مشخصی را نمی توان تعیین کرد، با این وجود توالی عمومی و تقریبی از رشد رفتارهای بازی گونه کودک با افزایش توانائیهای وی و اضافه شدن سن قابل پیش بینی است. باید به یادداشت که این توالی تنها رشد توانمندیهای اکتسابی […]

مطالعه بیشتر
لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان

لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان

لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان بازی جزء لاینفک زندگی کودکان است. لزوم و ضرورت بازی در زندگی کودکان به میزانی آشکار است که گاه وجود آن به علت حضور همیشگی اش فراموش می شود. بازی در زندگی بزرگسالان نیز تأثیر بسزایی دارد و خستگی های ناشی از فعالیت و کار روزانه را از […]

مطالعه بیشتر
جایگاه بازی در رشد کودکان

جایگاه بازی در رشد کودکان

جایگاه بازی در رشد کودکان تحقیقات نشان داده است که چهار سال اول زندگی، دوره مهمی در رشد کودکان است و در شکل گیری شخصیت ویژگی های بدنی او نیز دوران مهمی بشمار می رود که می توان به جایگاه بازی در رشد کودکان در این سنین نگاهی خاص داشت. فرد در این سن مستعد […]

مطالعه بیشتر
تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی از مرحله شروع تا تکامل نهایی پنج گام را طی می کند: بازی مشاهده ای : کودک فقط شاهد بازی دیگران است، و در جریان بازی دخالتی نمی کند. بازی انفرادی : کودک به صورت مستقل و جدای از دیگران بازی می کند […]

مطالعه بیشتر
بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی

بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی

بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی بازی به عنوان عنصری فرهنگی و تاریخی توسط هوی زینگا در کتاب تاریخی خود یعنی “انسان بازیگر یا همو لودنس” مورد استفاده قرار گرفته شد. وی ویژگیهای رسمی بازی را جمع بست و آن را به عنوان فعالیتی آزاد در نظر گرفت. فعالیتی که خارج از زندگی عادی […]

مطالعه بیشتر
نظرات روانشناسان بر ارزش بازی

نظرات روانشناسان بر ارزش بازی

نظرات روانشناسان بر ارزش بازی در این مقاله به نظرات روانشناسان بر ارزش بازی کردن کودکان می پردازیم. پری و آرچر تأکید فراوانی بر ارزش بازی دارند. به اعتقاد آنان بازی زمینه ای را فراهم می آورد که به کمک آن مهارت های اجتماعی و شناختی یاد گرفته و تمرین می شوند. عده ای دیگر […]

مطالعه بیشتر
بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی بازی تجربه اصلی کودک برای ادراک جهان پیرامون است و جایگاه وی در جهان را مشخص می کند. سوزان ایزاکز در مورد اینکه بازی چیست و تعاریف بازی می گوید: بازی زندگی کودک است و وسیله ای است که با استفاده از آن جهانی را که در آن زندگی می کند […]

مطالعه بیشتر
error: