دسته: بازی کودکان نه تا دوازده ماهگی

بازی لمس می کنم

بازی لمس می کنم

بازی لمس می کنم آنچه تحقیقات درباره بازی لمس می کنم می گوید: لمس کردن کودکان، به گوارش آنها کمک می کند و تنش را از بین می برد. این شعر کمک می کند تا کودکتان اندام های خود را بشناسد. نخست شعر زیر را بخوانید و به هر یک از اندام های خود اشاده […]

مطالعه بیشتر
بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان آنچه تحقیقات درباره بازی پدر، مادر و عمو جان می گوید: یک رابطه عاطفی قوی، با تحت تأثیر قرار دادن سیستم های زیستی، اضطراب را کاهش می دهد. در این زمینه بازی وانمود کنید که طفل را به زمین می اندازید. اعتماد او به شما، به هر ترسی غالب […]

مطالعه بیشتر
بازی داخل و خارج

بازی داخل و خارج

بازی داخل و خارج آنچه تحقیقات درباره بازی داخل و خارج می گوید: تجربه های اولیه، جریان های ایجاد شده در مغز را شکل می دهند. فهمیدن مفاهیم فضایی مثل داخل، خارج، عقب، زیر و رو برای تکامل مغز مهم است. بازی هایی که به درک مفهوم فضا منجر می شوند، در سال های آینده […]

مطالعه بیشتر
1 2