• اسباب بازی آموزش بلز چرخدار کودک

  اسباب بازی آموزش بلز چرخدار کودک دارای هشت تیغه فلزی رنگی برای نواختن و دومیله چوبی. تیغه ها بر روی صفحه ای با طراحی بدن حیوانات قرار گرفته اند. زیر این اسباب بازی بلز چهار چرخ قرار دارد که کودک به راحتی میتواند آن را با خود حرکت دهد. این بلز از بهترین نوع مواد رنگی و فلزی ساخته شده است که برای کودکان دلبند شما ضرری نخواهند داشت. همچنین این بازی دارای دو طرح کروکودیل و هاپو بوده که فقط در حال حاضر طرح کروکودیل موجود می باشد. قیمت ویژه این محصول به دلیل مخدوش بودن کارتن این محصول می باشد.  

  اهداف آموزشی اسباب بازی آموزش بلز چرخدار کودک

  • بهبود هوش موسیقیایی کودک
  • آشنایی با نت خوانی
  • تقویت شنوایی
  • آشنایی با ریتم
  • هماهنگی حرکت دست با چشمان
  • شناخت رنگ ها

  ناموجود

  ناموجود

 • اسباب بازی آموزش بلز کودک مدل راهبر خمیده

  اسباب بازی آموزش بلز کودک مدل راهبر خمیده دارای هشت تیغه فلزی رنگی برای نواختن و دومیله چوبی. تیغه ها بر روی صفحه ای با طراحی بدن حیوانات قرار گرفته اند. زیر این اسباب بازی بلز چهار چرخ قرار دارد که کودک به راحتی میتواند آن را با خود حرکت دهد. این بلز به صورت خمیده و بسیار جذاب و رنگارنگ از بهترین مواد رنگی و بدون ضرر برای کودکان شما ساخته شده است.  

  اهداف آموزشی اسباب بازی آموزش بلز کودک مدل راهبر خمیده

  • بهبود هوش موسیقیایی کودک
  • آشنایی با نت خوانی
  • تقویت شنوایی
  • آشنایی با ریتم
  • هماهنگی حرکت دست با چشمان
  • شناخت رنگ ها

  ناموجود

  ناموجود

error: