بازی کجا رفت ؟

بازی کجا رفت ؟

بازی کجا رفت ؟

آنچه تحقیقات درباره بازی کجا رفت می گوید:

نرون های بینایی در طول نخستین ماه های زندگی شکل می گیرند. فعالیت هایی که دید نوزاد را تحریک می کنند، ضامن رشد مناسب بینایی هستند.

 

این بازی را بیشتر وقت ها انجام بدهید، زیرا به رشد مغز نوزادتان کمک می کند.

توجه: مانند همه بازی ها، به نشانه های خستگی نوزادتان از بازی و آمادگی او برای استراحت یا بازی دیگر، توجه کنید:

  • یک شیء رنگی روشن را جلو نوزادتان بگیرید. آن را بچرخانید و در مورد روشنی آن حرف بزنید.
  • وقتی که مطمئن شدید کودکتان دارد به شیء نگاه می کند، آن را آرام به یک طرف حرکت دهید.
  • به حرکت دادن و عقب و جلو بردن شیء ادامه دهید و نوزادتان را تشویق کنید با چشم هایش آن را دنبال کند.

 

نکات مفید درباره رشد کودکان

کودک بایستی در دوران کودکی اش خوب تغذیه شود زیرا تغذیه ناقص، موجب ضعف، ناتوانی و بیماری های گوناگون می شود. هیچ غذایی برای کودک از شیر مادر گواراتر و بهتر نمی باشد. شیر مادر نه تنها نیازهای تغذیه ای کودک را برآورده می سازد بلکه نیازهای روانی او را نیز برطرف می کند.

کنترل و دفع پیشاب، راه رفتن و… در کودک، با رشد اعصاب و عضلات کودک همبستگی دارد و کودک برای کنترل این اعمال بایستی به مرحله ای از رشد برسد. با افزایش سن کودک، کم کم تسلط کودک بر عمل دفع، امکان پذیر می شود به طوری که مثلاً تسلط بر مثانه؛ تقریباً ۱/۳ کودکان در هیجده ماهگی و بقیه در سن بیست و چهار ماهگی به غیر از آنهایی که مبتلاء به بیماری هستند قادر می شوند ادرار خود را کنترل کنند.

ارسال نظر

error: