بازی موسیقی مشترک- بازی کودکان بیست و یک تا بیست و چهار ماهگی

بازی موسیقی مشترک

بازی موسیقی مشترک

آنچه تحقیقات درباره بازی موسیقی مشترک می گوید:

تجربه های مربوط به موسیقی، برای گفتار و رشد حرکتی و همبستگی احساسی، ضروری هستند.

شنیدن موسیقی، به نفع مغز کودک شماست و هر دوی شما را غرق لذت می کند.

  • انواع موسیقی(هر نوع موسیقی که شما و کودکتان از شنیدن آن لذت می برید) را بگذارید و به حرکات کودکتان پاسخ دهید. اگر این پا و آن پا کرد، شما هم این کار را کنید.
  • دستش را بگیرید و همراه موسیقی حرکات مختلفی با او بکنید.
  • می توانید بپرید، سر بخورید، بدوید، بچرخید و روی پنجۀ پا راه بروید.
  • با موسیقی آزادانه حرکت کنید و بگذارید کودکتان همین کار را بکند. وقتی ببیند شما از موسیقی لذت می برید، او هم لذت خواهد برد.
  • با کودکتان بازی موسیقی مشترک را انجام دهید و نتیجه آن را ببینید.

 

رشد فیزیکی کودک در بیست و یک ماهگی:

پله ها برای کوچک شما تهدیدی نیست ، بالا و بالاتر می رود، و با کمی کمک، می تواند دوباره با خیال راحت به پایین حرکت کند.

به نظر می رسد که کودک کمی عجله دارد و به جای راه رفتن ترجیح می دهد،که بدود.

نکات:

ایستادن روی یک پا گامی مهم در توسعه کودک نو پا است ببینید کوچولوی شما میتواند آن را انجام دهد، اگر دست او را نگه دارید.

ایستادن بر روی دو پا به اندازه کافی سخت است چه رسد به یک پا ، او همچنین سعی خواهد کرد که از روی مبلمان بالا برود.

در رشد صحیح کودک شما باید قادر به کشیدن خطوط دایره شکل باشد.

هرچند او شکل کشیدن و نقاشی را دوست دارد، به خصوص نقاشی انگشتی که برای هماهنگی کودک نیز مفید است.

از آنجایی که کودکان دوست دارند بیشتر خود را رنگ کنند، شما می توانید لباس های او را در بیاورید.

برای تمیز کردن راحت تر، سعی کنید نقاشی رنگ ،کوچولوی خود را در حمام یا بالکن انجام دهید.

ارسال نظر

error: