• آزمایش ساخت ابر – برف – تولید باران و پدیده های آب و هوایی با آزمایشگر کوچک

  در این بازی آزمایشی کودکان با پدیده های آب و هوایی مختلف از طریق انجام آزمایش های جذاب و سرگرم کننده آشنا می شوند. آزمایش ساخت ابر - برف - تولید باران - کوه یخی - موج - رعد و برق - ابر - رنگین کمان - قندیل غار - کولاک - گردباد و کوه آتشفشان از جمله آزمایش های سرگرم کننده ای است که کودک با همیاری والدین خود می تواند در این بازی آزمایشی با استفاده از دفترچه راهنمای موجود در این بازی می تواند بسازد و علت پدیده های آب و هوایی را درک کند.

  مزایای آزمایش ساخت ابر - برف - تولید باران و پدیده های آب و هوایی با آزمایشگر کوچک

  • تقویت یادگیری علمی
  • یادگیری فعال و پایدار
  • تشویق به تحقیق و توسعه پیرامون مواد اطراف
  • افزایش حس کنجکاوری و ایجاد خلاقیت
  • درک انرژی های طبیعی و شیمیایی

  ناموجود

  ناموجود

error: